Poistenie v Allianz

Poistenie patrí k samozrejmostiam nášho podnikania.

Pri vykonávaní našich služieb ponúkame poistenie do výšky až 100 000 €. Pri žiadosti klienta môžeme zabezpečiť poistenie až do výšky 3,3 mil. €. Za takéto pripoistenie si účtujeme príplatok 4% z celkovej sumy pripoistenia.

Postup pri vzniku poistnej udalosti:

 1. Zaslanie objednávky na sťahovanie
 2. Vypísanie protokolu o vzniku škody, ktorý obsahuje:
  • potvrdenie o vykonaní práce
  • rozsah poškodenia
  • kúpna cena tovaru
  • rozsah žiadanej náhrady
 3. Zákazník je povinný poškodenú vec odložiť a umožniť poisťovni obhliadku a fotodokumentáciu majetku
 4. Po obhliadke si zákazník dá poškodenú vec opraviť a zaplatí za opravu.
 5. Následne faktúru za opravu vystaví na našu spoločnosť. Fakturačné údaje tu.
 6. Cena opravy Vám bude v plnej výške vrátená.