Cena dopravy tovaru z obchodného domu Sconto Žilina do hmotnosti 300 kg**

Doprava Žilina

v rámci Žiliny – 29,00 €

Okolie Žiliny

Obec km Cena dopravy
Babkov 19 38 €
Belá 19 38 €
Budatín 6,9 29 €
Bytča 25 44 €
Čadca 37 56 €
Divina 13 32 €
Dolný Hričov 18 37 €
Fačkov 35 54 €
Gbeľany 12 31 €
Kotešová 21 40 €
Krásno nad Kysucou 28 47 €
Kysucké Nové Mesto 16 35 €
Lietavská Lúčka 11 30 €
Martin 24 43 €
Mojšova Lúčka 1,1 29 €
Nesluša 19 38 €
Ovčiarsko 14 33 €
Obec km Cena dopravy
Podhorie 18 37 €
Porúbka 13 32 €
Považská Bystrica 39 58 €
Rajec 25 44 €
Rajecké Teplice 19 38 €
Rosina 6,7 29 €
Sučany 25 44 €
Stráňavy 4,8 29 €
Strečno 5,2 29 €
Teplička nad Váhom 7 29 €
Terchová 27 46 €
Turie 11 30 €
Turzovka 43 62 €
Varín 13 32 €
Veľké Rovné 26 45 €
Višnové 8,8 29 €
Vrútky 18 37 €

Doprava tovaru hmotnosti nad 300 kg do 600 kg sa počíta ako dvojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava tovaru hmotnosti nad 600 kg do 900 kg sa počíta ako trojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava mimo cenníka k miestu určenia sa počíta:
Paušál na Žilinu do 10 km plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
1 km za 1 euro sa počíta tam aj späť
Stojné : 38 € / za 1 hod
** Dovoz tovaru môže byt podmienený výnosom tovaru.
Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje možnosť ním zvolenej manipulácie tovaru.

Tovar sa odovzdáva vždy z auta! Nie za prvé uzamknuté dvere

Výnos

Minimálny paušál za výnos do 300 kg do 3NP bez výťahu 30 €
Minimálny paušál za výnos do 300 kg na prízemie bez schodov 22 €
do 600 kg 60 €
do 900 kg 90 €
nad 900 kg dohodou
za každé načaté poschodie do 300 kg 10 €
vynáška do 300 kg s použitím výťahu vždy 30€
asistovaná vynáška za aktívnej účasti klienta, vynesenie tovaru do 3. NP do 300 kg 9/15 €
za každé načaté poschodie nad 3. NP do 300 kg 5 €
storno poplatok 15 €

1 prekonané štandartné poschodie je 16 schodov.
(3.NP = 48 schodov)

Služby

LIKVIDÁCIA balíček
Znesenie do 3. NP, znesenie starého nábytku kus za kus, odvoz, manipulácia – následná ekologická likvidácia (platená skládka) – do 300 kg
Za každé načaté poschodie nad 3. NP – 15 €
99 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, jednoduchá sedacia súprava
40 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, komplikovaná sedacia súprava
dohodou
Nutné montážne práce pri vynáške
Rozoberanie sedacej súpravy – roh s.s. Malaga, napr. nôžky Bravo U a iné
15 €
Zvesenie a opätovné zavesenie dverí pri vynáške
Vchodové dvere, prípadne bezpečnostné.
9 €
Odvoz obalového materiálu 9 €
Manipulácia s tovarom
Každých 50 m naviac
10 €
Manipulácia s tovarom / vyskladnenie
iný OD
9 €

Cenník platný od 1.1.2023

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH