Cena dopravy tovaru z obchodného domu Sconto Žilina do hmotnosti 300 kg

Doprava Žilina

v rámci Žiliny – 19,00 €

Okolie Žiliny

Obec km Cena dopravy
Babkov 19 29 €
Belá 19 29 €
Budatín 6,9 19 €
Bytča 25 35 €
Čadca 37 47 €
Divina 13 23 €
Dolný Hričov 18 28 €
Fačkov 35 45 €
Gbeľany 12 22 €
Kotešová 21 31 €
Krásno nad Kysucou 28 38 €
Kysucké Nové Mesto 16 26 €
Lietavská Lúčka 11 21 €
Martin 24 34 €
Mojšova Lúčka 1,1 19 €
Nesluša 19 29 €
Ovčiarsko 14 24 €
Obec km Cena dopravy
Podhorie 18 28 €
Porúbka 13 23 €
Považská Bystrica 39 49 €
Rajec 25 35 €
Rajecké Teplice 19 29 €
Rosina 6,7 19 €
Sučany 25 35 €
Stráňavy 4,8 19 €
Strečno 5,2 19 €
Teplička nad Váhom 7 19 €
Terchová 27 37 €
Turie 11 21 €
Turzovka 43 53 €
Varín 13 23 €
Veľké Rovné 26 36 €
Višnové 8,8 19 €
Vrútky 18 28 €

Doprava tovaru hmotnosti nad 300 kg do 600 kg sa počíta ako dvojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava tovaru hmotnosti nad 600 kg do 900 kg sa počíta ako trojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava mimo cenníka k miestu určenia sa počíta:
Paušál na Žilinu 19 € plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
Paušál 50 km od Žiliny sa počíta 10 € plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
1 km za 1 euro sa počíta tam aj späť
Stojné : 38 € / za 1 hod

Tovar sa odovzdáva vždy z auta! Nie za prvé uzamknuté dvere

Výnos

Minimálny paušál za výnos do 300 kg do 3NP bez výťahu 30 €
Minimálny paušál za výnos do 300 kg na prízemie bez schodov 22 €
do 600 kg 60 €
do 900 kg 90 €
nad 900 kg dohodou
za každé načaté poschodie do 300 kg 10 €
vynáška do 300 kg s použitím výťahu vždy 30€
asistovaná vynáška za aktívnej účasti klienta, vynesenie tovaru do 3. NP do 300 kg * 9/15 €
za každé načaté poschodie nad 3. NP do 300 kg 5 €
storno poplatok 15 €

1 prekonané štandartné poschodie je 16 schodov.
(3.NP = 48 schodov)

Služby

LIKVIDÁCIA balíček
Dovoz nového, vynesenie do 3. NP, znesenie starého, odvoz – následná ekologická likvidácia (platená skládka) – do 300 kg
Za každé načaté poschodie nad 3. NP – 15 €
99 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, jednoduchá sedacia súprava
40 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, komplikovaná sedacia súprava
dohodou
Nutné montážne práce pri vynáške
Rozoberanie sedacej súpravy – roh s.s. Malaga, napr. nôžky Bravo U a iné
15 €
Zvesenie a opätovné zavesenie dverí pri vynáške
Vchodové dvere, prípadne bezpečnostné.
9 €
Odvoz obalového materiálu 9 €
Manipulácia s tovarom
Každých 50 m naviac
10 €
Manipulácia s tovarom / vyskladnenie
iný OD
9 €

Cenník platný od 1.3.2019

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH