Cena dopravy tovaru z obchodného domu Sconto Nitra do hmotnosti 300 kg

Doprava Nitra

Nitra, Lužianky, Dražovce, Lehota – 19,00 €

Okolie Nitry

Obec km Cena dopravy
Alekšince 10 20 €
Báb 16 26 €
Beladice 24 34 €
Bojná 38 48 €
Branč 17 27 €
Cabaj-Čapor 15 25 €
Cetín 24 34 €
Čakajovce 8 19 €
Čechynce 15 25 €
Galanta 35 45 €
Hurbanovo 56 66 €
Hosťová 17 27 €
Hlohovec 22 32 €
Ivanka pri Nitre 13 23 €
Jelenec 20 30 €
Komárno 72 82 €
Levice 48 58 €
Lehota 5 19 €
Močenok 25 35 €
Mojmírovce 20 30 €
Obec km Cena dopravy
Nové Zámky 43 53 €
Nové mesto nad Váhom 67 77 €
Nové Sady 13 23 €
Nová Baňa 61 71 €
Partizánske 49 59 €
Piešťany 44 54 €
Rišňovce 12 26 €
Sládkovičovo 40 50 €
Sľažany 29 39 €
Šaľa 36 46 €
Šurany 34 44 €
Trnava 46 56 €
Topoľčany 37 47 €
Topoľčianky 45 55 €
Vráble 27 37 €
Veľké Ripňany 23 33 €
Výčapy Opatovce 14 24 €
Vinodol 25 35 €
Zbehy 7 19 €
Zlaté Moravce 40 50 €

Doprava tovaru hmotnosti nad 300 kg do 600 kg sa počíta ako dvojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava tovaru hmotnosti nad 600 kg do 900 kg sa počíta ako trojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava mimo cenníka k miestu určenia sa počíta:
Paušál na Nitru 19 € plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
Paušál 50 km od Nitry sa počíta 10 € plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
1 km za 1 euro sa počíta tam aj späť
Stojné : 38 € / za 1 hod

Tovar sa odovzdáva vždy z auta! Nie za prvé uzamknuté dvere

Výnos

Minimálny paušál za výnos do 300 kg do 3NP bez výťahu 30 €
Minimálny paušál za výnos do 300 kg na prízemie bez schodov 22 €
do 600 kg 60 €
do 900 kg 90 €
nad 900 kg dohodou
za každé načaté poschodie do 300 kg 10 €
vynáška do 300 kg s použitím výťahu vždy 30€
asistovaná vynáška za aktívnej účasti klienta, vynesenie tovaru do 3. NP do 300 kg * 9/15 €
za každé načaté poschodie nad 3. NP do 300 kg 5 €
storno poplatok 15 €

1 prekonané štandartné poschodie je 16 schodov.
(3.NP = 48 schodov)

Služby

LIKVIDÁCIA balíček
Dovoz nového, vynesenie do 3. NP, znesenie starého, odvoz – následná ekologická likvidácia (platená skládka) – do 300 kg
Za každé načaté poschodie nad 3. NP – 15 €
89 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, jednoduchá sedacia súprava
20 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, komplikovaná sedacia súprava
dohodou
Nutné montážne práce pri vynáške
Rozoberanie sedacej súpravy – roh s.s. Malaga, napr. nôžky Bravo U a iné
15 €
Zvesenie a opätovné zavesenie dverí pri vynáške
Vchodové dvere, prípadne bezpečnostné.
9 €
Odvoz obalového materiálu 9 €
Manipulácia s tovarom
Každých 50 m naviac
10 €
Manipulácia s tovarom / vyskladnenie
iný OD
9 €

Cenník platný od 1.3.2019

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH