Cena dopravy tovaru z obchodného domu Sconto Nitra do hmotnosti 300 kg**

Doprava Nitra

Nitra, Lužianky, Dražovce, Lehota – 29,00 €

Okolie Nitry

Obec km Cena dopravy
Alekšince 10 29 €
Báb 16 35 €
Beladice 24 43 €
Bojná 38 57 €
Branč 17 36 €
Cabaj-Čapor 15 34 €
Cetín 24 43 €
Čakajovce 8 29 €
Čechynce 15 34 €
Galanta 35 54 €
Hurbanovo 56 75 €
Hosťová 17 36 €
Hlohovec 22 41 €
Ivanka pri Nitre 13 32 €
Jelenec 20 39 €
Komárno 72 91 €
Levice 48 67 €
Lehota 5 29 €
Močenok 25 44 €
Mojmírovce 20 39 €
Obec km Cena dopravy
Nové Zámky 43 62 €
Nové mesto nad Váhom 67 86 €
Nové Sady 13 32 €
Nová Baňa 61 80 €
Partizánske 49 68 €
Piešťany 44 63 €
Rišňovce 12 31 €
Sládkovičovo 40 59 €
Sľažany 29 48 €
Šaľa 36 55 €
Šurany 34 53 €
Trnava 46 65 €
Topoľčany 37 56 €
Topoľčianky 45 64 €
Vráble 27 46 €
Veľké Ripňany 23 42 €
Výčapy Opatovce 14 33 €
Vinodol 25 44 €
Zbehy 7 29 €
Zlaté Moravce 40 59 €

Doprava tovaru hmotnosti nad 300 kg do 600 kg sa počíta ako dvojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava tovaru hmotnosti nad 600 kg do 900 kg sa počíta ako trojnásobok ceny dopravy hmotnosti do 300 kg
Doprava mimo cenníka k miestu určenia sa počíta:
Paušál na Nitru do 10 km plus 1 € za každý km k miestu doručenia tovaru.
1 km za 1 euro sa počíta tam aj späť
Stojné : 38 € / za 1 hod
** Dovoz tovaru môže byt podmienený výnosom tovaru.
Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje možnosť ním zvolenej manipulácie tovaru.

Tovar sa odovzdáva vždy z auta! Nie za prvé uzamknuté dvere

Výnos

Minimálny paušál za výnos do 300 kg do 3NP bez výťahu 30 €
Minimálny paušál za výnos do 300 kg na prízemie bez schodov 22 €
do 600 kg 60 €
do 900 kg 90 €
nad 900 kg dohodou
za každé načaté poschodie do 300 kg 10 €
vynáška do 300 kg s použitím výťahu vždy 30€
asistovaná vynáška za aktívnej účasti klienta, vynesenie tovaru do 3. NP do 300 kg 9/15 €
za každé načaté poschodie nad 3. NP do 300 kg 5 €
storno poplatok 15 €

1 prekonané štandartné poschodie je 16 schodov.
(3.NP = 48 schodov)

Služby

LIKVIDÁCIA balíček
Znesenie do 3. NP, znesenie starého nábytku kus za kus, odvoz, manipulácia – následná ekologická likvidácia (platená skládka) – do 300 kg
Za každé načaté poschodie nad 3. NP – 15 €
99 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, jednoduchá sedacia súprava
40 €
Montáž
Rozbalenie a následené zmontovanie, komplikovaná sedacia súprava
dohodou
Nutné montážne práce pri vynáške
Rozoberanie sedacej súpravy – roh s.s. Malaga, napr. nôžky Bravo U a iné
15 €
Zvesenie a opätovné zavesenie dverí pri vynáške
Vchodové dvere, prípadne bezpečnostné.
9 €
Odvoz obalového materiálu 9 €
Manipulácia s tovarom
Každých 50 m naviac
10 €
Manipulácia s tovarom / vyskladnenie
iný OD
9 €

Cenník platný od 1.1.2023

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH